Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) is a highly scalable, high-performance container management system that enables you to run and scale containerized applications on AWS.

Amazon ECS supports Docker containers. Docker is a software platform that enables you to build, test, and deploy applications quickly. AWS supports the use of open-source Docker Community Edition and subscription-based Docker Enterprise Edition. With Amazon ECS, you can use API calls to launch and stop Docker-enabled applications.

Amazon ECS là một dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý hoàn toàn, giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và thay đổi quy mô các ứng dụng có trong bộ chứa.

Khởi chạy hàng nghìn bộ chứa trên đám mây bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) và tự động hóa mà bạn yêu thích.

Tối ưu hóa thời gian của bạn bằng dịch vụ điện toán phi máy chủ AWS Fargate cho các bộ chứa, giúp loại bỏ nhu cầu cấu hình và quản lý mặt phẳng điều khiển, các nút và phiên bản.

Tiết kiệm đến 50 phần trăm chi phí điện toán bằng khả năng cung cấp tự động, tự động thay đổi quy mô và định giá theo mức sử dụng.

Tích hợp liền mạch với các giải pháp quản lý và quản trị AWS, được tiêu chuẩn hóa để
đáp ứng việc tuân thủ yêu cầu của hầu hết cơ quan quản lý trên toàn cầu.

(Nguồn amazon)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *