OCR trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

OCR là viết tắt của công nghệ “Nhận dạng ký tự quang học” – Optical Character Recognition. Slide dưới đây sẽ tóm tắt nhanh chức năng của OCR và ứng dụng của nó trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *