Elastic Beanstalk

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bạn đang tìm kiếm 1 nơi để triển khai ứng dụng của bạn mà vẫn chưa biết lựa chọn ở đâu? Việc chọn các host trong nước thì lại lo sợ việc kết nối hoặc chết bất cứ lúc nào? Tìm Cloud thì lại khó sử dụng? Tại sao không sử dụng service của amazon nhỉ? Với Elastic Beanstalk, bạn chỉ cần up code lên, việc còn lại cứ để amazon lo, đảm bảo đơn giản và dễ dàng như việc thuê host trong nước vậy.

1. Elastic Beanstalk là gì?

Khi bạn muốn triển khai 1 ứng dụng của mình, bạn sẽ phải phân vân lựa chọn từng tiêu chí, chi tiết từ server, cân bằng tải, database, domain, mô hình kết nối ra sao, cách thức hoạt động, việc build môi trường hay việc deploy như thế nào cho đảm bảo được ứng dụng. Lại còn phải có người maintain hệ thống. Nói chung là rất mất công sức và thời gian. Để đơn giản hóa tất cả công việc trên thì amazon đưa ra service Elastic Beanstalk (EB). Thay vì phải tự mình build môi trường hay maintain hệ thống, Elastic Beanstalk sẽ giúp mình làm tất cả các công việc kể trên.

Thật đau đầu khi phải nghĩ thiết kế hệ thống như thế này phải không?

Hiện tại EB hỗ trợ khá nhiều platform khác nhau như: Go, Java SE, Java with Tomcat, .NET on Windows Server with IIS, Node.js, PHP, Python, Ruby. Nên các bạn cũng có thể cân nhắc khi sử dụng nhé.

2. Elastic Beanstalk hoạt động như thế nào?

Elastic Beanstalk sẽ tạo một ứng dụng (application), tải lên một phiên bản ứng dụng (version) dưới dạng một gói nguồn ứng dụng (file .zip hay .war) đến Elastic Beanstalk, và sau đó cung cấp một số thông tin về ứng dụng. Elastic Beanstalk tự động khởi chạy một môi trường và cấu hình các tài nguyên AWS cần thiết để chạy code của bạn. Sau khi môi trường (environment) của bạn được khởi chạy, bạn có thể quản lý môi trường của mình và triển khai các phiên bản ứng dụng mới. Sơ đồ sau minh họa quy trình làm việc

(Nguồn Viblo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *