[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.8.1:compile

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Note lại lỗi sau để tra cứu sau này:

Tạo một project mới spring boot trên https://start.spring.io/. Sau khi build bằng maven thì gặp lỗi sau:

[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.8.0:compile (default-compile) on project demo: Fatal error compiling: invalid target release: 11 -> [Help 1]

Sau khi loay hoay thì tìm ra nguyên nhân:

Máy tính cài đặt multi-version của jdk. Mặc định đang để JAVA_HOME trỏ tới jdk 8 trong khi đang sử dụng trong pom.xml là jdk 11.

Cách xử lý:Vào trong file chạy mvn.cmd hoặc mvn.bat thêm dòng sau ở đầu file:

  • set JAVA_HOME=C:\path\to\jdk11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *